• Ice room

    Dhomë akulli

    Përshkrimi i produktit: Për përdoruesit e makinave të vogla të akullit dhe klientët që mund të përdorin akull në një frekuencë normale gjatë ditës, ata nuk kanë nevojë të sjellin sistemin e ftohjes për dhomën e tyre të ruajtjes së akullit. Për dhomën e madhe të magazinimit të akullit, njësitë e ftohjes janë të nevojshme për të mbetur temperatura e brendshme minus në mënyrë që akulli të mbahet brenda pa shkrirë për një kohë të gjatë. Dhomat e akullit përdoren për ruajtjen e akullit të flakës, bllokimin e akullit, tubat e akullit në thasë dhe kështu me radhë. Karakteristikat: 1. Trashësia e izolimit të bordit të ruajtjes së ftohtë ...