• Ice bag

    Qese akulli

    Materialet e qeseve të akullit plotësojnë standardin sanitar ushqimor, të cilat garantojnë akullin me cilësi të ushqimit. Janë në dispozicion çanta akulli me madhësi ndryshimi, të cilat mund të personalizohen sipas modelit të klientit. Informacion tregtar me logo të ndryshme mund të shtypet në çanta. Çantat transparente pa shtypje janë më të lira.